Rodzinna Palarnia Coffee and Sons Daniel Ćwikła realizuje projekt pt. Wdrożenie innowacyjnej, kompleksowej technologii otrzymywania palonych ziaren kawy o podwyższonych parametrach jakościowych w ramach działania 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników B+R , podziałania 3.2.1 Badania na rynek

Cele projektu:

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności polskiego producenta kawy palonej na poprzez wdrożenie posiadanych wyników prac B+R na rynek. Realizacja celu pozwoli na zaoferowanie na rynku ziaren kawy palonej o podwyższonych parametrach jakościowych odpowiadającym trendom w preferencjach konsumentów

Planowane efekty:

Dzięki projektowi Beneficjent odniesie dodatkowe korzyści:

  • wprowadzenie nowych wyrobów do oferty Beneficjenta, co tym samym wpłynie na rozwój polskiego i światowego sektora spożywczego,
  • dywersyfikacja oferty polskiego producenta palonej kawy poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów, na które istnieje duże zapotrzebowanie,
  • zwiększenie wiedzy w obszarach uznanych za priorytetowe dla rozwoju polskiej nauki i gospodarki, tj. w zakresie zwiększania, jakości produktów spożywczych i podnoszenia konkurencyjności oraz efektywności sektora spożywczego.

Wartość projektu: 2 303 710,18 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 311 054,57 PLN

Loading...